За нас

http://www.okrabota.mk е портал за животен стил направен за да ги задоволи потребите на современиот човек, кој на едно место секој ден добива информации неопходни да живее поздраво, поубаво и посреќно, информиран во секој поглед.

Низа стручни лица од областа на медицината помагаат во побрза и полесна борба и превенција на широк спектар психофизички проблеми, експерти за убавина даваат совети за нега на тело и на лице, кои ги неутрализираат последиците на животниот стил и од возраста, стилисти и шминкери ви откриваат како да го извлечете најдоброто од себе, додека психолозите и социолозите препорачуваат најдобри начини за користење на сопствените потенцијали и нè учат да живееме помирно, побавно и посреќно…

Се разбира, ниеден модерн човек не може без секојдневно информирање, на порталот се наоѓаат и практични совети од секаква област и корисни искуства на успешните луѓе, кои би можеле да ви помогнат во градењето кариера на високо ниво. Сето тоа е изложено на едноставен, лесен и достапен начин, со придружни материјали што го заокружуваат порталот во единствена целина… Патописи, уметност на живеење, актуелности, рецепти, мисли на големите луѓе, совети од јавните личности, културен водич… сето тоа се наоѓа на порталот за да ви помогне во секојдневниот живот и во забавата.

Со, почит,

Tимот на на oкrabota.mk

Услови за користење на www.okrabota.mk

Со користење и преземање материјали и документи од сајтот, целосно ги прифаќате условите и правилата за употреба опишани во ова известување.

Делови од сајтот и информациите што се наоѓаат на него не можат да се копираат, размножуваат, пренесуваат, објавуваат или дистрибуираат без јасно посочување на изворот и на авторот пред самата содржина, како и по целата објава.

Сите информации и содржини на веб-сајтот www.okrabota.mk им се претставени на читателите со најдобра намера, и редакцијата верува дека се точни. Меѓутоа, www.okrabota.mk не дава никаква гаранција во врска со кој било производ или услуга, и на тој начин не одговара за директна или за индиректна штета што би можела да настане со користење на информациите од овој сајт. Информациите можат да содржат технички неточности или печатни грешки. Информациите може да бидат изменети без претходно известување.

www.okrabota.mk не презема одговорност за материјали што се  направени или објавени од страна на трети лица, а кои се врзани со линк за страниците на веб-сајтот www.okrabota.mk. Ако одлучите да посетите кој било линкуван сајт, тоа го правите врз база на сопствена одлука и одговорност и го преземате ризикот во однос на вируси или слични штетни елементи.

Содржините што читателите му ги доставуваат на уредништвото на веб-сајтот www.okrabota.mk по електронски или физички пат по повод на наградните игри, акции, промоции или во други цели, може да бидат користени од страна на уредништвото на самиот веб-сајт, на неговите социјални мрежи.

За сите спорови што ќе произлезат од овие Правила, надлежен е судот во Скопје, Македонија. Веб-сајтот www.okrabota.mk  го задржува правото да покрене постапки и пред судовите во други земји за заштита на сопствените права.

Линкови до други вебсајтови

Порталот www.okrabota.mk може да содржи линкови до други вебсајтови од интерес. Кога се користат овие линкови се напушта нашиот портал и треба да се напомне дека ние немаме контрола врз другиот сајт. Затоа, не можеме да бидеме одговорни за заштита и приватност на сите информации кои вие ги обезбедувате со посетата на овие страници и таквите сајтови не се регулирани со оваа изјава за приватност.

Прашања

Ако имате некои прашања во врска со нашата политика на приватност или воопшто во врска со порталот www.okrabota.mk можете да не контактирате преку контакт формата.