ПРЕДУЧИЛИШНИТЕ УСТАНОВИ И ДЕЦАТА СО АУТИЗАМ

Како кадарот во градинките да препознае некои симптоми и да упати апел до родителите.
После семејството обично првиот надворешен контакт на децата со аутизам е во градинките
(предучилишните установи). Децата со аутизам влегуваат неподготвени во средината, а средината неподготвено ги пречекува. Основната социјална интеракција може да биде тешка за децата со нарушувања на аутистичкиот спектар. Многу деца со оваа состојба претпочитаат да живеат во сопствениот свет, остануваат незаинтересирани и одвоени од другите. Се појавува незаинтересираност или несвесност за другите луѓе или се она што се случува околу него.
Не знае како да се поврзе со другите, да игра или да се дружи.
Претпочита да не се допре, внимава да не се извалка или да не се залепи со лепак.
Не репродуцира игри, се натпреварува во групни игри, имитира други, или користи играчки на креативни начини.
Има проблеми со разбирањето или создавањето на чувствата.
Не споделува интереси или достигнувања со други (цртежи, играчки).

Знаци и симптоми на говорот и јазичните тешкотии кај аутизмот

Децата со нарушување на аутистичкиот спектар имаат потешкотии со говорот и јазикот. Често, почнуваат да зборуваат доцна. Зборуваат со абнормален тон на гласот, или со непарен ритам или на пример, секоја реченица завршува како поставување на прашање. Повторува и повторува истите зборови или фрази.
Одговора на прашање со повторување наместо да даде одговор.
Се однесува на себе во трето лице
Го користи јазикот погрешно (граматички грешки, погрешни зборови)
Има тешкотии во комуницирањето на потребите или желбите
Не ги разбира едноставните насоки, изјави или прашања.
Не разбира хумор, иронија и сарказам)

Знаци и симптоми на невербални комуникациски тешкотии кај аутизмот

Децата со нарушувања на аутистичкиот спектар имаат проблеми со собирање на суптилни
невербални знаци и користење на јазикот на телото. Ова го прави “давањето и земањето” на социјалната интеракција многу тешко. Избегнува контакт со очите.
Користи изрази на лицето кои не се совпаѓаат со она што тој или таа го кажува.
Не ги зема изразите на лицето на другиот, тонот на гласот и гестовите.
Прави многу малку гестови (како што е посочување).
Може да делува студено или “како-робот“;
Реагира невообичаено на место, на мириси,на текстури, на бројки, на букви и звуци.
Може да биде особено чувствителен на гласни звуци.
Абнормално држење на телото, несмасност или ексцентричен начин на движење (на пример,
одење исклучиво на прсти).

Знаци и симптоми на нефлексибилност кај аутизмот

Децата со нарушувања на аутистичкиот спектар често се ограничени, нефлексибилни, па дури и опсесивни во нивните однесувања, активности и интереси.
Следи ригидна рутина (на пример, инсистира на тоа да преземе одредена рута на патот од домот до градинката)
Има тешкотии да се адаптираат на промените во распоредот или средина (на пример, почне да се буни ако мебелот е среден или спиењето е во различно време од вообичаеното)
Невообичаени прикачувања на играчки или чудни предмети како што се копчиња, прекинувачи за светло или гумени ленти.
Опсесивно ги поставува работите или ги организира во одреден редослед.
Преокупација со тесна тема на интерес, во која честопати се инволвирани цифри и симболи (на пример, меморирање и рецитирање факти за мапи, возниот ред, или спортска статистика)
Поминува долги периоди на време и уредување играчки на специфични начини, гледањето на подвижен предмет, како што тавански вентилатор, или се фокусира на еден специфичен дел од објектот, како што тркалата на играчка- автомобил.
Се повторува истата активност или движења одново и одново, како што се мавтање со рацете,
лулање или twirling (познат како авто-стимулативниот однесување, или “Stimming”). Некои
истражувачи и лекари сметаат дека ваквото однесување може да ги смири децата со аутизам
повеќе отколку да ги стимулира.

Заедничкo само-стимулирачко однесување:

– Мавтање на раце
– Лулање напред и назад
– Вртење во круг
– Гледање на прсти
– Гледање на светлата
– Преместување на прстите пред очите
– Прилепување на прстите
– Затворање на ушите
– Гребење
– Редење на играчки
– Врти предмети
– Гледање на објекти што се движат
– Светлото за трепкање го вклучува и исклучува
– Повторувачки зборови или звуци
Ако некое дете покаже некои од овие знаци и / или симптоми, и доколу како кадар во градинките сте загрижени за однесувањето на некое од децата, Ве молиме веднаш да го известите родителот/старателот или семејството посочувајки му точно што е она што ве загрижува.

Автор: Роберта Митревска