ЦИТАТИ НА ПЕЈСАЖИ(1)

Рубриката „Цитати на пејсажи“ има за цел да ја долови атмосферата на длабоките мисли кои тераат на мислење, кажани од страна на мислители, со тоа што цитатите се ставени на пејсажи кои се преземени од интернет.


И.П.