6 Правила како да го заштитиме и подобриме нашето здравје

Одгледувајте свое овошје и зеленчук

Ако сте во можност одледувајте сопствено овошје и зеленчук, зошто тоа ќе биде без пестициди и хемикалии. Ако не сте во можност тоа да го направите, одгледувајте бар зелена салат и зачини, тоа може да го направите и на вашата тераса.

Редовно користите заштита од сонцевите зраци

Денес нема никакво сомневање дека долгото сончање може да предизвика рак на кожата.

Избегнувајте ги штетните гасови од плин на автомобилите

Избегнувајте ги пределите кои се многу фрекветни со автомобили. Внимавајте вашите градини да не бидат веднаш до прометни улици.

Бојата во водат аможе да биде канцерогенавода

Избегнувајте вода која е обоена. Бојата се користи за дезинфекција на водата, односно за убивање на микроорганизмите во водата, но тоа може да биде канцерогено.

Купувајте само производи со еколошко потекло

Купувајте месо со еколошко потекло. Во нормални услови за развој на пиле од 1,2 kg потребно е дестина месеци, но денес за 2-3 месеци имаат 2 kg или повеќе.

Што помалку штетни навики

Избегнувајте алкохолни пијалоци, особено комбинација цигари и алкохол, за кои е докажано дека можат да го потикнат развојот на ракот на усната празнина.