Астрономите очекуваат ноќта на 11 ноември, меѓу 5 и 10 метеори да го понудат највпечатливото ѕвездено шоу на небото

Метеорниот поток е наречен “Северна Таврида”, откриен уште во далечната 1869 година.

Ѕвездениот прав доаѓа од кометата “Енке”, а ројот ѕвезди ќе биде голем заради нејзината обемност. Ќе паѓаат ѕвезди со различен интензитет.

Астрономите изјавуваат: Доцните часови се погодни за набљудување. Подобра видливост постои на места каде што загадувањето е минимално – т.е. – далеку од градските светла.

Ако го видите тој природен феномен, не заборавајте да си посакате желба!Единаесеттиот ден од единаесеттиот месец вибрациски е секако силен, а бидејќи се наоѓаме во годината со број 11, овој 11. ноември ќе биде најмоќниот ден во последниве 100 години. 1111 или 11/11 поседува посебно духовно значење, бидејќи се верува дека тој број означува духовно будење и моќни нови почетоци.

Кога честопати гледате 11:11 на часовникот или кога ве привлекува бројот 1111, тоа често укажува на идна промена или будење кое се појавува на хоризонтот.

Ангелите, духовните водачи и Универзумот користат броеви како начин на поврзување и комуницирање со вас. 1111 обично го користат божествените суштества за да ви помогнат да ја изберете вистинската насока и за да ви го осветлат патот. Во нумерологијата бројот 1 означува нови почетоци, но кога постои низа како датата 11. ноември (11.11), тоа создава силна енергија за денот која ни овозможува сите да се разбудиме со нов потенцијал.

Поради тоа, на 11. ноември е вистинско време да го проемните својот живот, да поставите намери или подлабоко да копате за да ја откриете вистината! Нови будења, нови информации и ново ниво на просветленост – сѐ тоа е возможно на овој ден поради оваа енергија.

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.