УЈП ја објави листата со должници

Управата за јавни приходи објавува Листа на должници бр.01/2020 за долгови доспеани до 30.09.2019 и неплатени до 31.12.2019 година по основ на ДДВ, данок на добивка, персонален данок на доход, придонеси од задолжително социјално осигурување, акцизи и царини, за кои вкупниот износ на долгот е повисок од 120.000 денари за физичките лица и самостојни вршители на дејност; и повисок од 300.000 денари за правните лица.

Листата на должници се објавува на веб страницата на Управата за јавни приходи согласно член 9 од Законот за даночна постапка.

Управата за јавни приходи без согласност на даночниот обврзник на својата веб страница може да објави податоци заради исправка на непотполни информации кои се објавени во Листата на должници.

Листата е објавена на следниот линк: http://www.ujp.gov.mk/files/attachment/0000/1228/08-227_1_Lista_na_dolznici_br.01_10.01.2020.xls

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.