ОГЛАС ЗА OFFICE ASSISTANT ВО EWOPHARMA AG

Ewopharma AG е компанија-наследничка на M.R. Leclerc & Co. основана во 1959 година. Од самиот почеток, нашиот главен фокус единствено беше насочен кон градење мостови кон фармацевтските пазари во Централна и Источна Европа. Многу се има променето од 1959 година до денес, како на економски, така и на политички план, и за овој период ние се здобивме со многу длабоко познавање на пазарите и ситуацијата низ регионите. Кога започнувавме идејата ни беше да бидеме партнер за маркетинг-услуги за фармацевтските компании, но оттогаш ние успеавме да пласираме на пазарот и наши патентирани производи. Со постојано надгледување од нашето главно седиште во Schaffhausen, Швајцарија, ние сега успешно го насочуваме нашето знаење и искуство преку лансирање производи на Ewopharma, како и на другите наши партнерски брендови, на нашите целни пазари. Во 2004 година, се придруживме на RX-Alliance, професионална мрежа за соработка помеѓу успешни фармацевтски компании кои се активни на избраните европски пазари.

Ewopharma AG Representative Office Skopje is looking for highly qualified and motivated candidates for the position of OFFICE ASSISTANT

The successful candidate should possess:

  • Excellent communication and organization skills and desire to work in a dynamic team;
  • Office experience and good logistic skills; 
  • Good written and spoken English (another language is an advantage);
  • Excellent level proficiency in Microsoft Office, internet, web-based and related job specific software applications;
  • Bachelor’s Degree in Business Administration, Economics, Transportation, Logistics, Supply Chain Management or a related field;
  • Experience in the pharmaceutical business will be an advantage.

We offer:

  • Interesting and diverse job assignment;
  • Performance based salary;
  • Attractive social benefits.

Please, send us your application via the Fast Apply option till January 30th, 2020. We will review all applications in strict confidentiality! Only selected applicants will be invited for interview.

Кандидатите кои ги исполнуваат условите, своите професионални биографии можат да ги проследат на:  за наведената позиција.

Евофарма АГ Претставништво Скопје
Антон Попов 1-2/3 info@ewopharma.mk, телефон +389 (0)2 511 35 99
Скопје, Северна Македонија

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.